Synthfool:Docs:PAiA

File NameSizeType
Theremax Directory
Paia 2720-12 9.0K GIF
Paia 2720-14 16K GIF
Paia 2720-3l 10K GIF
Paia 4700 Users Guide 1.0M PDF
Paia 4710 19K GIF
Paia 4720a 28K GIF
Paia 4730 1.0M PDF
Paia 9730 Schematics70K GIF
Paia 9308 Fat Man Assembly/User Manual 5.5M PDF
Paia Ring Modulation 24K GIF
Paia 6710 Mod 4.4K TXT
Paia Axe Grinder 39K PS
Paia Egg 764K PDF
Paia 8 Out MIDI/CV 59K PS
Paia Motion Filter/Follower 34K PS
Paia Proteus 2 1.5M PDF
Paia Strings N Things 1.6M PDF
Paia TubeHead 57K PS
Paia TubeMic Pre 96K PS